İletişim

18 Mart Çanakkale Zaferi

18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir ve 1. Dünya Savaşı sırasında yaşanmış büyük bir zafer olarak kayıtlara geçmiştir. Bu zafer, Çanakkale Boğazı’nın stratejik önemini ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki azmini simgelemektedir.

Tarihi Önemi

Çanakkale Savaşları, 1915 yılının Şubat ayında başlayıp, o yılın Aralık ayına kadar süren bir dizi çatışmayı kapsar. Bu savaşlar, Gelibolu Yarımadası’nda ve Çanakkale Boğazı’nın çevresinde gerçekleşmiştir. İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nu savaş dışı bırakmak ve İstanbul’a ulaşarak Rusya’ya deniz yoluyla yardım sağlamak amacıyla bu harekatı başlatmıştır.

Çanakkale Zaferi’nin Kazanılması

Çanakkale Zaferi’nin kazanılmasında, Osmanlı ordusunun kahramanca mücadelesi ve Mustafa Kemal Atatürk gibi yetenekli komutanların stratejik kararları büyük rol oynamıştır. Özellikle Mustafa Kemal’in 57. Alay’a verdiği “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” emri, Türk askerinin vatan savunmasındaki kararlılığını ve fedakarlığını simgelemektedir.

Savaşın Sonuçları

18 Mart 1915, İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Boğazı’na düzenlediği büyük deniz saldırısının püskürtüldüğü tarihtir. Bu başarısızlık, İtilaf Devletleri’ni Gelibolu Yarımadası’na kara birlikleri çıkarmaya itmiştir. Ancak bu çıkarma harekatı da başarısızlıkla sonuçlanmış, İtilaf Devletleri ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır.

Tarihi ve Kültürel Etkisi

Çanakkale Zaferi, Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu zafer, sadece bir savaşın kazanılmasından öte, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna neleri göze alabileceğinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik yeteneklerinin de ilk kez bu denli ön plana çıktığı bir savaştır.

Anma ve Anıtlar

Çanakkale Savaşları ve 18 Mart Zaferi, her yıl Türkiye’de çeşitli anma törenleri ve etkinliklerle hatırlanır. Çanakkale şehrinde ve Gelibolu Yarımadası’nda bulunan anıtlar, müzeler ve şehitlikler, bu büyük mücadelenin anısını yaşatmak için ziyaret edilen önemli yerlerdendir.

Çanakkale Zaferi, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda ulusal bir direnişin ve dayanışmanın simgesi olarak tarihe geçmiştir. Bu zafer, Türk milletinin zorluklar karşısında birlik olma ve mücadele etme gücünün en çarpıcı örneklerinden biri olarak anılmaktadır.

Sürmen OSGB Blog Hakkında