İletişim

Acil Eylem Planı

İş sağlığı ve güvenliği, hem çalışanların hem de işverenlerin öncelikli sorumluluklarından biridir. İş kazalarının ve sağlık sorunlarının önlenmesi, bir işletmenin sürdürülebilirliği ve başarısı için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, işyerlerinde acil durumlarla başa çıkabilmek ve acil durumların etkilerini en aza indirebilmek için Acil Eylem Planları önemli bir araç haline gelmiştir.

Acil eylem planı bir sivil savunma terimi olmaktadır. OSGB hizmetlerinde afetlerde iş yerinde görülebilen acil durumlara karşı alacağı önlemleri acil eylem planları içermektedir. Özellikle deprem veya yangın anında iş yerlerini güvenli bir şekilde nasıl terk edeceğini, can güvenliğini sağlamak için yapılması gereken durumları ve yaralanma durumunda yapılması gereken ilk yardım prosedürleri acil eylem planı içerisinde yer almaktadır.

Sürmen OSGB Acil Eylem Planı, Sürmen Organizasyon Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) tarafından hazırlanan, işyerinde oluşabilecek acil durumlarla başa çıkmak için alınacak adımları ve önlemleri içeren bir belgedir. Bu plan, işyerindeki risklerin değerlendirilmesi, acil durum senaryolarının tanımlanması ve acil durumların yönetimi için gerekli olan kaynakların belirlenmesini kapsar.

Acil Eylem Planı, işyerindeki acil durumların etkilerini en aza indirgemek, çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş sürekliliğini sağlamak için önemlidir. Aşağıda, Acil Eylem Planının önemine dair bazı noktalar vurgulanmaktadır:

 • Hızlı tepki: Acil durumlar beklenmedik ve ani olaylar olduğu için hızlı bir tepki gerektirir. Acil Eylem Planı, çalışanlara ne yapmaları gerektiği konusunda rehberlik eder ve işyerindeki herkesin durumu hızla değerlendirmesini sağlar.
 • Güvenlik: Acil durumlar sırasında çalışanların güvenliği en önemli önceliktir. Acil Eylem Planı, çalışanların tahliye yollarını, toplanma noktalarını ve acil durum ekipmanlarını öğrenmelerine yardımcı olarak güvenliklerini sağlar.
 • İş sürekliliği: Acil Eylem Planı, iş sürekliliğini sağlamak için önemli bir araçtır. Plan, acil durumların etkilerini en aza indirmek ve iş süreçlerinin en kısa sürede yeniden başlamasını sağlamak için önlemler içerir.

Sürmen OSGB, Acil Eylem Planı’nın hazırlanması ve uygulanması sürecinde aşağıdaki adımları izler:

 • Risk değerlendirmesi: İşyerindeki potansiyel acil durumlar ve bunların neden olabileceği riskler değerlendirilir. Yangın, deprem, kimyasal sızıntı gibi olası senaryolar göz önünde bulundurulur.
 • Plan geliştirme: Risk değerlendirmesi sonuçlarına dayanarak, Acil Eylem Planı geliştirilir. Bu plan, acil durum ekiplerinin oluşturulması, iletişim protokolleri, tahliye yolları, toplanma noktaları, acil durum ekipmanları gibi konuları kapsar.
 • Personel eğitimi: Planın etkin uygulanması için çalışanlar, acil durumlarla başa çıkma konusunda eğitilir. İşyerindeki herkesin Acil Eylem Planı hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.
 • Planın sürekli gözden geçirilmesi: İşyerindeki değişiklikler veya yeni riskler göz önüne alınarak Acil Eylem Planı düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.

Acil Eylem Planının şirkete sağladığı bazı faydalar şunlardır:

 • İş sürekliliği: Acil durumların etkilerinin en aza indirilmesi, iş sürekliliğini sağlar. Plan, işyerindeki kesintilerin süresini ve etkisini azaltarak şirketin maliyetlerini ve itibarını korumaya yardımcı olur.
 • Yasal uyumluluk: İş sağlığı ve güvenliği yasalarına uygun hareket etmek, şirketin yasal sorumluluğunu yerine getirmesini sağlar. Acil Eylem Planı, işverenin yasal gerekliliklere uygunluğunu gösterir.

Acil Eylem Planının çalışanlara sağladığı bazı faydalar şunlardır:

 • Güvenlik: Plan, çalışanların güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Acil durumlar sırasında ne yapacaklarını bilmek, çalışanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.
 • Bilinç: Acil Eylem Planı, çalışanların acil durumlar konusunda bilinçlenmesine yardımcı olur. Eğitim ve plana aşina olmak, çalışanların doğru ve etkili bir şekilde tepki vermelerini sağlar.

Acil Eylem Planının topluma sağladığı bazı faydalar şunlardır:

 • Halk sağlığı: İşyerlerindeki acil durumların toplum sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirgemek önemlidir. Acil Eylem Planları, çevresel risklerin kontrol altına alınmasına ve halk sağlığının korunmasına katkı sağlar.
 • Risk azaltma: Acil Eylem Planları, işyerlerindeki acil durumlarla başa çıkma kapasitesini artırarak riskleri azaltır. Bu da toplumun genel olarak daha güvenli bir ortamda yaşamasını sağlar.
Aklınıza takılan bir şey mi var?
Acil Eylem Planı ile ilgili bir sorunuz varsa bize hemen ulaşıp, bilgi alabilirsiniz.
Bir teklif uzaktayız.

Surmen OSGB olarak ihtiyaçlarınız için buradayız. Hemen teklif almak için aşağıdaki butona tıklayınız.