Hibrit Çalışma Modeli Ev Ortamında İş Güvenliği: Öneriler ve İpuçları