İletişim

İnşaatlarda Yüksekte Çalışma ve İş Sağlığı ve Güvenliği

İnşaat sektörü, çeşitli riskleri barındıran bir alandır ve bu risklerin başında da yüksekte çalışma gelir. Yüksekte çalışma, işçilerin ayakları zeminden yukarıda olan bir çalışma platformunda veya yüzeyde bulunduğu çalışma faaliyetlerini kapsar. Bu tür faaliyetlerde işçi sağlığını ve güvenliğini tehdit eden birçok risk bulunmaktadır.

Yüksekte Çalışmanın Riskleri

Düşme: İnşaatlarda en sık rastlanan kaza türüdür. Yetersiz koruyucu önlemler veya ekipman kullanımı, bu riski artırır.
Aşağıya Malzeme Düşmesi: Çalışma platformunda kullanılan araç, gereç veya malzemenin aşağı düşmesi sonucunda yaralanmalar olabilir.
Kötü Hava Koşulları: Rüzgar, yağmur gibi kötü hava koşulları, çalışma platformunun kayganlaşmasına sebep olabilir.

Önlemler

Koruyucu Ekipman: İşçilerin kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanması zorunludur. Kask, güvenlik ayakkabısı, emniyet kemeri gibi ekipmanlar bu kapsama girer.
Güvenlik Ağları ve Korkuluklar: Potansiyel düşme tehlikesinin bulunduğu bölgelere güvenlik ağları veya korkuluklar monte edilmelidir.
Uygulama Eğitimi: İşçilere, yüksekte çalışmanın riskleri, kullanacakları ekipmanlar ve acil durumlarda neler yapmaları gerektiği konusunda eğitimler verilmelidir.
Acil Durum Planlaması: Olası bir kaza veya acil durumda ne yapılacağını belirten bir planın oluşturulması gerekmektedir.

Yüksekte Çalışma Ekipmanları

Asansör ve Platformlar: İnşaat alanlarında yüksekte çalışma için sıklıkla mobil asansörler veya platformlar kullanılır. Bu ekipmanların periyodik kontrolü ve bakımı önemlidir.
İskele Sistemleri: Doğru kurulum ve kullanımları esnasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şarttır.

Eğitim ve Farkındalık

İşçilerin yüksekte çalışma konusunda bilgilendirilmesi, eğitimlerle farkındalıklarının artırılması, bu alandaki kazaların önlenmesinde büyük bir rol oynar. Hem teorik hem de pratik eğitimlerle işçiler, potansiyel tehlikeler hakkında bilgilendirilmeli ve korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirilmelidir.

İskele Çalışmalarında Alınması Gereken Önlemler

İskele kurulumu ve kullanımı, inşaat sektöründe yaygın olarak gerçekleştirilen bir işlem olup, iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken önemli hususları barındırır. İskeleye bağlı kazaların önlenmesi için şu önlemlerin alınması esastır:

Planlama ve Tasarım:

İskele kurulumu öncesi gerekli planlama yapılmalı, uygun iskele türü ve materyali seçilmelidir.
İskele, bir uzman tarafından tasarlanmalı ve kurulum için gerekli yük hesaplamaları yapılmalıdır.

Uygun Zemin:

İskele kurulacak zemin düz ve taşıma kapasitesi yeterli olmalıdır.
Zeminin stabil olduğundan emin olunmalıdır. Yumuşak veya çökelmeye meyilli zeminlerde özel destekler veya taban plakaları kullanılmalıdır.

Kurulum ve Demontaj:

İskele kurulumu ve demontajı sırasında sadece yetkili ve eğitim almış personel çalışmalıdır.
Kurulum sırasında kullanılan tüm malzemelerin hasarsız ve işlevsel olduğundan emin olunmalıdır.

Güvenlik Ekipmanı:

İskele üzerinde çalışan personel, düşme karşıtı kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır. Bu, güvenlik kemerleri, can halatları gibi ekipmanları içerir.
İskele kenarlarına, düşmeyi önleyici korkuluklar ve ayaklık tahtaları takılmalıdır.

Yük Kapasitesi:

İskele üzerinde bulunan yükün, iskelenin taşıma kapasitesini aşmaması esastır. Ağır malzemelerin iskeleye yerleştirilmesi planlanıyorsa, buna uygun tasarım ve destekleme yapılmalıdır.

Güvenlik İşaretleri:

İskele alanı etrafında uygun güvenlik işaretleri ve bilgilendirici tabelalar bulunmalıdır.
İskele üzerinde çalışma yapılırken altında geçiş yapılmasını engellemek için bariyerler ve uyarı işaretleri konulmalıdır.

Periyodik Kontroller:

İskele kurulumundan sonra, belirli periyotlarda ve özellikle kötü hava koşullarından sonra iskelenin stabilitesi ve güvenliği kontrol edilmelidir.

Hava Koşulları:

Rüzgarlı, yağmurlu veya karlı hava koşullarında iskele çalışmasının yapılıp yapılmayacağına dikkat edilmelidir. Bu tür koşullar iskelenin stabilitesini ve güvenliğini olumsuz etkileyebilir.

Eğitim:

İskeleye erişim sağlayan veya iskele üzerinde çalışma yapan tüm personelin, iş güvenliği eğitimi almış olması gerekmektedir.

İskele çalışmaları, dikkat ve özen gerektiren faaliyetlerdir. Yukarıda belirtilen önlemler, işçi sağlığını korumak ve kazaları önlemek için esastır. İşveren ve çalışanlar, alınacak önlemlere dikkat ederek iş süreçlerini güvenli bir şekilde sürdürmelidir.

Sürmen OSGB Blog Hakkında