İletişim

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için yapılan çalışmalardır. ISG, çalışanların fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığını korumayı amaçlar.

İşyerlerinde meydana gelen kazalar ve hastalıklar, hem çalışanların hem de işverenin maddi ve manevi kayıplarına neden olabilir. İSG çalışmaları, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlayarak, çalışanların ve işverenlerin kayıplarını azaltır.

İSG çalışmaları, işyerinde bulunan tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirilir. İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için gerekli önlemleri alır. Çalışanlar da işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

İş sağlığı ve güvenliğinin önemi, her geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır. ISG çalışmaları, çalışanların işyerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlar. İşyerlerinde meydana gelen kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi, ISG çalışmalarının en önemli hedeflerinden biridir.

İş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri, aşağıdaki gibidir:

 • Tehlikelerin kaynağında kontrol altına alınması
 • Çalışanların bilgi ve becerileri ile donatılması
 • İşyerinde güvenli çalışma koşullarının oluşturulması
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması

İş sağlığı ve güvenliği, tüm çalışanların ortak sorumluluğudur. İşverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için gerekli önlemleri almalıdır. Çalışanlar da işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayan ve bu doğrultuda çalışan işyerlerinde, iş kazaları ve meslek hastalıkları daha az meydana gelir. Bu da çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Önemi

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, çalışanların işyerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlar. İşyerlerinde meydana gelen kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi, ISG çalışmalarının en önemli hedeflerinden biridir.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının önemi, aşağıdaki gibidir:

 • Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlamak
 • İş verimliliğini artırmak
 • İşverenin maddi ve manevi kayıplarını azaltmak
 • Toplumun refahını artırmak

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, tüm çalışanların ortak sorumluluğudur. İşverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için gerekli önlemleri almalıdır. Çalışanlar da işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayan ve bu doğrultuda çalışan işyerlerinde, iş kazaları ve meslek hastalıkları daha az meydana gelir. Bu da çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Kapsamı

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, işyerinde bulunan tüm çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlar. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, aşağıdaki konuları kapsar:

 • İşyerinin fiziksel ortamını güvenli hale getirmek
 • İşyerinde kullanılan ekipmanları güvenli hale getirmek
 • İşyerinde kullanılan kimyasal maddeleri güvenli hale getirmek
 • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek
 • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmek
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda denetimler yapmak

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, işyerinde bulunan tüm çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli olan tüm çalışmaları kapsar. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, işyerinde bulunan tüm çalışanların ortak sorumluluğudur.

OSGB Nedir?

OSGB, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin kısaltmasıdır. OSGB’ler, işverenlere iş sağlığı ve güvenliği alanında danışmanlık ve destek hizmeti veren kuruluşlardır. OSGB’ler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm çalışmalarda işverenlere yardımcı olurlar.

OSGB’ler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda aşağıdaki hizmetleri verirler:

 • İşyerinin risklerini belirleme
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemlerin alınması
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda denetimler yapılması

OSGB’ler, işverenlere iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm konularda yardımcı olurlar. OSGB’ler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyarak, çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlarlar.

OSGB ile İşyerinizde İş Sağlığı ve Güvenliğini En Üst Seviyeye Taşıyın

Sürmen OSGB olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm çalışmalarda sizlere destek olmak için buradayız. İşyerinizin risklerini belirlemek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemleri almak ve çalışanlarınızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak için çalışıyoruz.

Sürmen OSGB ile işyerinizde iş sağlığı ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyın. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Sürmen OSGB Blog Hakkında