İletişim

Mobil Sağlık Hizmeti: Çalışma Alanında Sağlığı Koruma ve Geliştirme

Çağımızın hızla gelişen teknolojisi ve artan çalışma yoğunluğu, işverenler ve çalışanlar arasında sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak için yeni ve inovatif çözümler gerektirmektedir. Bu noktada, mobil sağlık hizmetleri devreye giriyor.

Mobil sağlık hizmeti, işyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlarda yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi çalıştıkları yerde yapmalarına olanak sağlayan mobilize edilmiş bir sağlık hizmetidir. Bu hizmet, özellikle ulaşım sorunu olan bölgelerde, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve bu hizmetleri çalışma ortamına taşıyarak çalışanların sağlık durumlarını korumak ve geliştirmek için kullanılıyor.

Mobil sağlık hizmetlerinin temel hedefleri arasında, çalışanların genel sağlık durumunun izlenmesi, mesleki hastalıkların erken teşhisinin sağlanması ve çalışanların sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri için gerekli bilgilendirme ve desteklerin sağlanması bulunuyor.

Mobil sağlık hizmetlerinde yapılan tahlil ve tetkikler genellikle, meslek hastalıklarının teşhisi, risk değerlendirmesi ve izlemi ile ilgilidir. Bu tetkikler, işyerindeki belirli risk faktörlerine maruz kalan çalışanlar için düzenli olarak yapılır ve sonuçları değerlendirilerek, gerekli önlemler alınır.

Örneğin, bir maden şirketinde çalışanlar, çeşitli solunum yolu hastalıklarına karşı yüksek risk altında olabilirler. Mobil sağlık hizmetleri, bu çalışanlara düzenli sağlık taramaları yaparak erken teşhis olanaklarını artırır ve gerektiğinde tedavi yönlendirmesi yapar.

Mobil sağlık hizmetlerinin bir diğer önemli yararı da, zaman ve ulaşım maliyetlerinin azaltılmasıdır. Çalışanlar, işyerinden ayrılmadan sağlık taramalarını tamamlayabilir ve bu durum, çalışanların iş verimliliğini olumlu yönde etkiler.

Ancak mobil sağlık hizmetlerinin uygulanması, özellikle tıbbi ekipman ve personel gereksinimleri nedeniyle bazı zorlukları da beraberinde getirir. Bu hizmetlerin başarılı bir şekilde yürütülmesi, doğru planlama, koordinasyon ve yeterli kaynakların sağlanması gerektirir.

Mobil Sağlık Hizmetleri Kapsamındaki Taramalar ve Testler

 1. Akciğer Grafisi: Çalışanların solunum sistemi sağlığını izlemek için kullanılır. Bu test, özellikle tozlu ve kirli ortamlarda çalışanlar için önemlidir.
 2. Solunum Fonksiyon Testi (SFT): Bu test, çalışanın solunum kapasitesini ölçer ve potansiyel solunum yolu hastalıklarının erken belirtilerini tespit eder.
 3. İşitme Testi (Odyo): İş yerinde yüksek ses seviyelerine maruz kalma riski olan çalışanların işitme kapasitelerini değerlendirmek için kullanılır.
 4. EKG: Çalışanların kalp sağlığını değerlendirmek için kullanılır. Potansiyel kalp sorunlarını erken aşamada tespit etmeye yardımcı olur.
 5. TİT (Tam İdrar Tahlili): Çalışanların böbrek fonksiyonlarını ve genel sağlığını değerlendirmek için kullanılır.
 6. Hemogram: Çalışanın genel kan sağlığını değerlendirir ve potansiyel kan hastalıklarını tespit etmeye yardımcı olur.
 7. Göz Testi: Çalışanların görme yeteneklerini test eder ve potansiyel göz sorunlarını belirler.
 8. ALT/AST, Üre, CRP, HDL/LDL, Kreatinin, Trigliserid, TSH: Bu biyokimyasal testler, çalışanların karaciğer, böbrek ve tiroid fonksiyonlarını, inflamasyon seviyelerini, lipid profillerini ve genel metabolik sağlıklarını değerlendirmek için kullanılır.
 9. HBSAg, Anti HCV, Anti HbS: Bu serolojik testler, çalışanların hepatit B, hepatit C ve diğer potansiyel bulaşıcı hastalıklar için riskini değerlendirir.
 10. Koagülasyon Testleri: Bu testler, çalışanların kan pıhtılaşma yeteneğini değerlendirir, bu da özellikle kanama riski taşıyan iş kollarında önemlidir.

Bu testler, mobil sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır ve çalışanların sağlık durumlarının düzenli olarak izlenmesini ve potansiyel sağlık sorunlarının erken aşamada tespit edilmesini sağlar.

Mobil Sağlık Hizmetlerinin Avantajları

 1. Erişilebilirlik: Mobil sağlık hizmetleri, özellikle ulaşımı zor olan bölgelerde çalışanlar için sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırır. İşyerinde sağlık taramaları, çalışanların düzenli doktor ziyaretlerini aksatmadan sağlık durumlarını izlemelerine olanak sağlar.
 2. Erken Teşhis: Mobil sağlık hizmetleri, belirli sağlık sorunlarına yatkın olan çalışanların düzenli taramalarla bu durumların erken teşhis edilmesine yardımcı olur.
 3. Zaman ve Maliyet Tasarrufu: İşyerinde yapılan sağlık taramaları, çalışanların doktor ziyaretleri için işlerinden ayrılmasını gerektiren zaman ve ulaşım maliyetlerini azaltır.

Mobil Sağlık Hizmetlerinin İşverene Kazandırdıkları

 1. Verimlilik: Çalışanların sağlıklı olması, işyeri verimliliğini artırır. Mobil sağlık hizmetleri, erken teşhis ve tedavi ile sağlıkla ilgili verimlilik kayıplarını önlemeye yardımcı olur.
 2. Çalışan Memnuniyeti: İşyerinde sağlık hizmetleri sunmak, çalışanların işyerine olan bağlılıklarını ve memnuniyetlerini artırabilir. Bu durum, işyeri moralini yükseltir ve işgücü devir hızını azaltabilir.
 3. Risk Yönetimi: Mobil sağlık hizmetleri, işyerindeki sağlık risklerini yönetmeye yardımcı olur. Düzenli sağlık taramaları ve erken teşhis, mesleki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi konusunda işverenlere yardımcı olur.

Mobil Sağlık Hizmetlerinin Çalışana Kazandırdıkları

 1. Sağlık Bilinci: Mobil sağlık hizmetleri, çalışanların sağlık durumlarının farkında olmalarını ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmalarını teşvik eder.
 2. Konfor ve Kolaylık: İşyerinde sağlık hizmetlerinin sunulması, çalışanların doktor ziyaretleri için işlerinden ayrılma stresini azaltır.
 3. Erken Teşhis ve Tedavi: Mobil sağlık hizmetleri, belirli sağlık sorunlarını erken teşhis etmeye ve zamanında tedavi etmeye yardımcı olur. Bu, çalışanların genel sağlık durumunu iyileştirir ve uzun vadede daha karmaşık ve maliyetli sağlık sorunlarını önleyebilir.
Sürmen OSGB Blog Hakkında