İletişim

Sürmen OSGB ile İş Güvenliği Uzmanlığı

Günümüzde iş güvenliği, şirketlerin hem personel sağlığı hem de verimlilik açısından önemli bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda, iş güvenliği uzmanlığı hizmeti sunan Sürmen OSGB, sektörde öne çıkan bir isimdir. İş güvenliği uzmanı görevleri, şirketlere sağladığı faydalar ve iş güvenliği ile ilgili kanunlar üzerine bu makalede duracağız.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

Sürmen OSGB‘nin iş güvenliği uzmanları, işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için çeşitli görevler üstlenir. Bu görevler arasında:

 1. Risk analizi ve değerlendirmesi: İş güvenliği uzmanı, işyerinde meydana gelebilecek kazaları önlemek adına riskleri belirler ve değerlendirir.
 2. Eğitim ve bilgilendirme: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli olmalarını sağlamak için eğitimler düzenler.
 3. Acil durum planlaması: İş güvenliği uzmanı, acil durumlar için önlem alır ve çalışanların doğru şekilde hareket etmelerini sağlar.
 4. İş güvenliği denetimi: İşyerindeki iş güvenliği önlemlerinin düzenli olarak denetlenmesini sağlar.
 5. Mevzuat uyumunun sağlanması: İş güvenliği ile ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uyumu kontrol eder ve eksiklikleri giderir.

Sürmen OSGB’nin Şirketlere Sağladığı Kazanımlar

Sürmen OSGB iş güvenliği uzmanları sayesinde, şirketler aşağıdaki kazanımları elde ederler:

 1. Azalan iş kazaları: İş güvenliği önlemleri sayesinde, iş kazalarının sayısı ve şiddeti azalır.
 2. Artan verimlilik: İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli çalışanlar, daha az kaza yaşar ve verimlilik artar.
 3. Düşen işletme maliyetleri: İş kazalarının azalmasıyla, işletme maliyetleri düşer ve şirketlerin karlılığı artar.
 4. İtibarın korunması: İş güvenliği alanında başarılı olan şirketler, sektörde itibarlarını güçlendirirler.
 5. Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi: Sürmen OSGB, iş güvenliği uzmanları ile şirketlerin mevzuata uyum sağlamalarına yardımcı olur.

İş Güvenliği ile İlgili Kanunlar

İş güvenliği, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmektedir. Sürmen OSGB, iş güvenliği uzmanlarının bu kanunlara uygun çalışmalarını sağlayarak şirketlere güven verir. İş güvenliğiyle ilgili bazı temel kanun ve yönetmelikler şunlardır:

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331 sayılı): İşverenlerin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini düzenleyen temel kanundur.
 2. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik: İş güvenliği uzmanlarının görevlerini, yetkilerini, sorumluluklarını ve eğitimlerini belirleyen yönetmeliktir.
 3. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Hakkında Yönetmelik: İşyeri binalarında ve eklentilerinde alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini düzenler.
 4. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği: İş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik şartlarını belirleyen yönetmeliktir.
 5. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik: İşyerlerinde acil durum planlaması ve önlemleriyle ilgili yönetmeliktir.

Sürmen OSGB, iş güvenliği uzmanları ile şirketlere önemli kazanımlar sağlar ve iş güvenliğiyle ilgili kanunlara uyum konusunda destek verir. Bu sayede, şirketlerin iş kazalarını azaltarak verimliliklerini artırmasına ve sektörde itibarlarını güçlendirmesine katkıda bulunur. İş güvenliği alanında profesyonel hizmet almak isteyen şirketler için Sürmen OSGB, güvenilir ve kaliteli bir iş ortağıdır.

Sürmen OSGB Blog Hakkında