Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları