Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sonuçlar